본문 바로가기

Viện ngôn ngữ Hàn

" Đến Sun Moon cùng vươn ra thế giới!"
Korean Language Institute
Đời sống sinh viên
01
Phát biểu định hướng cho từng quốc gia
 • Vào đầu các học kỳ (Tiếng Anh, Nhật, Trung quốc, Mông cổ, Việt nam) sẽ tổ chức buổi phát biểu định hướng, lịch trình trong năm, cách sử dụng thư viện, sử dụng các thiết bị trong trường vvv cung cấp các thông tin cần thiết cho sinh viên liên quan đến vấn đề du học.
02
Chuyên viên tư vấn cho từng quốc gia
 • Các chuyên viên tư vấn phụ trách tư vấn các vấn đề như học tập, sinh hoạt, định hướng tương lai, nghề nghiệp cho sinh viên từng quốc gia (Tiếng Anh, Nhật Trung quốc, Việt nam
03
Xin cấp giấy chứng nhận
 • - Mỗi loại giấy chứng nhận thì có thể tự in ở máy tự động tầng 1 toàn chính của trường học tiếng choenan.
 • - Giấy chứng nhận theo học, bảng điểm, giấy chứng nhận
 • - Phí cấp phát : 1.000won
04
Chế độ trợ giúp y tế
 • Liên kết với bệnh viện trong khu vực để cho sinh viên quốc tế nhận được ưu đãi viện phí từ 10%~20%. Trường cũng đang điều hành chế độ hỗ trợ y tế cho sinh viên không biết đường đi đến bệnh viện hay chưa thông thạo tiếng
04
Hỗ trợ hội sinh viên quốc tế
 • Trường đã thành lập hội sinh viên quốc tế theo các từng loại ngôn ngữ (Tiếng Anh, Trung, Nhật, Việt Nam) để cho các sinh viên quốc tế trao đổi thông tin và trợ giúp hợp tác lẫn nhau được thuận tiện hơn
05
Tư vấn định hướng tương lai
 • - Những học sinh tốt nghiệp THPT sẽ học tiếng Hàn tại Viện ngôn ngữ Hàn 1 năm sau đó thi được chứng chỉ TOPIK (Thi tuyển sinh Đại học) có thể học lên chuyên ngành của trường Đại học Sun Moon. Sau khi tốt nghiệp Đại học thì có thể học lên hệ Cao học
 • - Sinh viên quốc tế sẽ thi tuyển lên trường Đại học Sun Moon vào tháng 11 hàng năm, chứng nhận về học lực và kỉ lục sinh hoạt ở Viện cũng sẽ được phản ánh khi xét tuyển lên Đại học
 • - Những sinh viên muốn tuyển sinh lên hệ Đại học hay Cao học thì có thể liên lạc với văn phòng để được hướng dẫn cụ thể.
06
Chế độ hỗ trợ việc làm cho sinh viên tốt nghiệp
 • Đối với những sinh viên đã tốt nghiệp hệ Đại học thì nên học thêm khóa đào tạo dành cho giáo viên chuyên giáo dục ngôn ngữ Hàn để có thể được gửi về công tác hay làm cộng tác viên ở chi nhánh Viện ngôn ngữ Hàn trường Đại học Sun Moon tại quốc gia Nhật, Trung quốc vvv
전화기아이콘 TEL:+82-41-559-1302~9     FAX:+82-41-559-1310
위치아이콘 KLI, 277, Cheonan-daero, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungnam, 31212
COPYRIGHTⓒ 2023 SUNMOON UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.