본문 바로가기

Viện ngôn ngữ Hàn

" Đến Sun Moon cùng vươn ra thế giới "
Korean Language Institute
Lời giới thiệu
 • Từ năm 2000 Viện ngôn ngữ Hàn trường Đại học Sun Moon đã soạn thảo từ loại sách “tiếng Hàn dùng trong thực tế” cho đến hiện tại thì con số lên đến 67 quyển 13 loại. Hiện tại trường đã phát triển bộ sách theo mức độ cụ thể từ cấp 1 (sơ cấp) đến cấp 7 (cao cấp) Trong mỗi học kỳ phòng nghiên cứu và phát triển giáo án sẽ soạn thảo ra các giáo án bằng file DB đưa vào giáo trình giảng dạy đúng với tiêu chẩn của học sinh là một cơ quan giáo dục hàng đầu Hàn quốc.
01
Nội dung biên soạn giáo trình
 • - Bộ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ đã tài trợ biên soạn và xuất bản bộ sách "Tài liệu học tiếng Hàn dành cho người nước ngoài" sơ cấp・trung cấp・cao cấp・cao cấp nhất gồm 14 quyển (2007) và đã xuất bản xong (2008~2010)
 • - Với chương trình toàn cầu hóa tiếng Hàn tại nhà xuất bản Đại liên Trung quốc đã phổ cập và xuất bản bộ sách "bộ sách cơ bản tiếng Hàn mới" từ sơ cấp・trung cấp・cao cấp và sách luyện tập 12 quyển (2008) tại Trung quốc.
 • - Với chương trình toàn cầu hóa tiếng Hàn tại nhà xuất bản trường Đại học Bắc kinh đã xuất bản phổ cập bộ sách 8 quyển “Tôi yêu tiếng Hàn sơ, trung cấp” và “luyện tập” (2010 ~ 2011)
 • - Bộ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ đã tài trợ biên soạn và xuất bản bộ sách "Tiếng Hàn sơ cấp dành cho người bản địa Nepal" Gồm 2 quyển (2010)
02
Các nội dung liên quan đến giáo trình
 • sơ cấp
  Tiếng Hàn Quốc sơ cấp 1 SunMoon
  (giao tiếp)
  Tiếng Hàn Quốc sơ cấp 2 SunMoon
  (giao tiếp)
  Tiếng Hàn Quốc sơ cấp 3SunMoon
  (giao tiếp)
 • trung cấp
전화기아이콘 TEL:+82-41-559-1302~9     FAX:+82-41-559-1310
위치아이콘 KLI, 277, Cheonan-daero, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungnam, 31212
COPYRIGHTⓒ 2023 SUNMOON UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.