본문 바로가기

Viện ngôn ngữ Hàn

" Đến Sun Moon cùng vươn ra thế giới "
Korean Language Institute
Thông tin tuyển sinh
01
Hướng dẫn lịch trình
 • Quy trình Lịch giảng dạy Thời gian tiếp nhận Số tuần giảng dạy Thời gian giảng dạy
  Học kì xuân (Thứ 2).11.03.2024~ (Thứ 6).17.05.2024 (Thứ 6).26.01.2024. 10 tuần
  (một tuần 5 ngày)
  4 tiếng/ngày
  (tổng cộng 200 tiếng)
  Học kì hạ (Thứ 2).03.06.2024~ (Thứ 6).09.08.2024 (Thứ 6).03.05.2024.
  Học ki thu (Thứ 2).09.09.2024~ (Thứ 6).15.11.2024 (Thứ 6).26.07.2024.
  Học kì đông (Thứ 2).02.12.2024~ (Thứ 6).07.02.2025 (Thứ 6).01.11.2024.
02
Cách phân chia lớp học
 • Học sinh mới sẽ làm bài kiểm tra xếp lớp vào đầu mỗi học kỳ và dựa vào điểm của bài kiểm tra đó sẽ chia theo từng giai đoạn, những học sinh cũ của trường thì sẽ thông qua kết quả kì thi cuối học kì mà được phân lớp.
03
Thời gian giảng dạy
 • Phân loại Thời gian giảng dạy trong 1 ngày Số ngày giảng dạy trong 1 tuần
  Lớp học chính quy (bắt buộc) 4tiếng (09:10~13:00) 5 ngày (thứ 2 đến thứ 6)
  Lớp học văn hóa (tự chọn) 1tiếng (14:00~15:00) 1 ngày
 •  
 • - Lớp học chính quy học trong 10 tuần (5 ngày/tuần) tổng cộng 200 tiếng (4 tiếng/ngày)
 • - Ngoài lớp học chính quy, trường còn đang tổ chức giảng dạy lớp học đặc biệt vào buổi chiều nhằm cung cấp nhiều kiến thức và nội dung cơ bản cho sinh viên nước ngoài để có thể vận dụng trực tiếp trong cuộc sống sinh hoạt của mình.
 •  
 •     * Các lớp đặc biệt buổi chiều ( ví dụ ): lớp Taekwondo, lớp chữ Hán, lớp Topik vân .
04
Điểm danh lên lớp
 • Trong thời gian học, Sinh viên phải đi học đầy đủ và nghỉ học không quá 30% số ngày học của học kỳ.
05
Đánh giá học lực và cấp giấy chứng nhận
 • Đánh giá học lực của sinh viên trong từng học kỳ, bằng cách thi giữa kì và cuối kì thông qua thi đọc, viết, nghe và nói. Với điều kiện sinh viên tham dự hơn 70% tổng số ngày học thì sẽ được cấp chứng chỉ.
전화기아이콘 TEL:+82-41-559-1302~9     FAX:+82-41-559-1310
위치아이콘 KLI, 277, Cheonan-daero, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungnam, 31212
COPYRIGHTⓒ 2023 SUNMOON UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.