본문 바로가기

Viện ngôn ngữ Hàn

" Đến Sun Moon cùng vươn ra thế giới "
Korean Language Institute
Lời giới thiệu
01
교육원 소개
 • “Xin chào toàn thể giáo viên của viện ngôn ngữ tiếng Hàn trường đại học Sunmoon Tôi là RAH HYEA MIN đảm nhiệm vai trò viện trưởng lần thứ 13 "
 • Mới đó mà đã 34 năm kể từ ngày thành lập viện ngôn ngữ tiếng Hàn, là viện thứ 4 được mở ra vào tháng 3 năm 1989 ở Hàn Quốc. Những chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua nó giống như là 1 cuốn phim thoáng qua trong tâm trí của tôi.

  Chúng tôi biết rất rõ vào năm 1950 người sáng lập đã nói rằng tiếng Hàn sẽ trở thành ngôn ngữ thế giới. Những năm 1950 là thời kỳ ngay sau chiến tranh, lúc đó Hàn Quốc đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng 150 quốc gia nghèo đói. Mặc dù vậy, việc tuyên bố ‘toàn cầu hóa tiếng Hàn’ là một lời tiên tri khó tin ngay cả khi nghĩ lại.

  Trong suốt thời gian qua, viện ngôn ngữ tiếng Hàn đã cho thấy nhiều khía cạnh đặc việt trong việc phát triển sách, không ngừng phát triển nhiều sách như sách giáo khoa, sách bài tập, sách viết, sách nghe... Đặc biệt việc nhận được những đơn hàng dự án phát triển sách giáo khoa do bộ giáo dục khoa học và công nghệ chủ trì và phát triển 14 cuốn sách giáo khoa tiêu chuẩn đa dạng từ sơ cấp đến cao cấp vẫn thật đáng ngạc nhiên.


  원장 Rah Hyea-min,
  Việc đạt được thành quả giáo dục xuất sắc như một cơ quan giáo dục ủy thác cho học sinh nhận học bổng chính phủ (GKS) và việc giữ vững vị trí ở khu vực Chungcheong là một trong những cơ quan thực hiện thi Topik là một niềm tự hào rất lớn. Và từ tháng 11 năm nay, IBT Topik cũng sẽ được thực hiện tại trường đại học Sunmoon.

  Và niềm tự hào lớn nhất của chúng tôi là các giáo viên đang dạy tiếng Hàn và văn hóa Hàn cho học sinh bằng cả tấm lòng yêu thương trân trọng, tất cả giáo viên văn phòng tích cực chăm sóc mọi công việc từ việc chuẩn bị hồ sơ visa cho tới cuộc sống sinh hoạt ở Hàn Quốc.

  Dù là đã có những lúc rất khó khăn như Corona.. nhưng trong thời gian đương nhiệm của tôi tôi sẽ cố dốc hết tâm huyết để xây dựng lại thời kỳ phục hưng của viện ngôn ngữ tiếng Hàn. Vì đây là việc không thể làm một mình nên tôi hy vọng tất cả các giáo viên sẽ hợp sức lại để giúp đỡ lẫn nhau và tạo ra một viên ngôn ngữ tiếng Hàn phát triển hơn.

  Xin trân thành cảm ơn.
  Mới đó mà đã 34 năm kể từ ngày thành lập viện ngôn ngữ tiếng Hàn, là viện thứ 4 được mở ra vào tháng 3 năm 1989 ở Hàn Quốc. Những chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua nó giống như là 1 cuốn phim thoáng qua trong tâm trí của tôi.

  Chúng tôi biết rất rõ vào năm 1950 người sáng lập đã nói rằng tiếng Hàn sẽ trở thành ngôn ngữ thế giới. Những năm 1950 là thời kỳ ngay sau chiến tranh, lúc đó Hàn Quốc đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng 150 quốc gia nghèo đói. Mặc dù vậy, việc tuyên bố ‘toàn cầu hóa tiếng Hàn’ là một lời tiên tri khó tin ngay cả khi nghĩ lại.

  Trong suốt thời gian qua, viện ngôn ngữ tiếng Hàn đã cho thấy nhiều khía cạnh đặc việt trong việc phát triển sách, không ngừng phát triển nhiều sách như sách giáo khoa, sách bài tập, sách viết, sách nghe... Đặc biệt việc nhận được những đơn hàng dự án phát triển sách giáo khoa do bộ giáo dục khoa học và công nghệ chủ trì và phát triển 14 cuốn sách giáo khoa tiêu chuẩn đa dạng từ sơ cấp đến cao cấp vẫn thật đáng ngạc nhiên.

  Việc đạt được thành quả giáo dục xuất sắc như một cơ quan giáo dục ủy thác cho học sinh nhận học bổng chính phủ (GKS) và việc giữ vững vị trí ở khu vực Chungcheong là một trong những cơ quan thực hiện thi Topik là một niềm tự hào rất lớn. Và từ tháng 11 năm nay, IBT Topik cũng sẽ được thực hiện tại trường đại học Sunmoon.

  Và niềm tự hào lớn nhất của chúng tôi là các giáo viên đang dạy tiếng Hàn và văn hóa Hàn cho học sinh bằng cả tấm lòng yêu thương trân trọng, tất cả giáo viên văn phòng tích cực chăm sóc mọi công việc từ việc chuẩn bị hồ sơ visa cho tới cuộc sống sinh hoạt ở Hàn Quốc.

  Dù là đã có những lúc rất khó khăn như Corona.. nhưng trong thời gian đương nhiệm của tôi tôi sẽ cố dốc hết tâm huyết để xây dựng lại thời kỳ phục hưng của viện ngôn ngữ tiếng Hàn. Vì đây là việc không thể làm một mình nên tôi hy vọng tất cả các giáo viên sẽ hợp sức lại để giúp đỡ lẫn nhau và tạo ra một viên ngôn ngữ tiếng Hàn phát triển hơn.

  Xin trân thành cảm ơn.

   

  원장 Hyea Min Rah

  Viện trưởng viện ngôn ngữ tiếng Hàn, Hyea Min Rah

전화기아이콘 TEL:+82-41-559-1302~9     FAX:+82-41-559-1310
위치아이콘 KLI, 277, Cheonan-daero, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungnam, 31212
COPYRIGHTⓒ 2023 SUNMOON UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.