본문 바로가기

Viện ngôn ngữ Hàn

" Đến Sun Moon cùng vươn ra thế giới "
Korean Language Institute
Lời giới thiệu
01
교육원 소개
 • “Xin hoan nghênh các bạn đã đến với Viện đào tạo ngôn ngữ Hàn của chúng tôi "
 • Trụ sở chính có truyền thống của cơ quan giáo dục tiếng Hàn thứ năm được thành lập tại Hàn Quốc. Đội ngũ giáo sư có kinh nghiệm phong phú, nhân viên văn phòng hành chính thành thạo ngoại ngữ đang làm việc ,là cơ quan giáo dục tiếng Hàn nổi tiếng với nhiều chương trình giáo dục và giáo trình tiếng Hàn xuất sắc và là một cơ sở giáo dục tiếng Hàn nổi tiếng với các cơ sở hỗ trợ giáo dục mới nhất.

  Chúng tôi đang chuẩn bị các chương trình trải nghiệm văn hóa đa dạng, tư vấn học tập, chương trình giúp đỡ của những người bạn Hàn Quốc, chương trình trải nghiệm công nghiệp lần thứ 4 để giúp học sinh có thể có một sinh hoạt du học thành công và an tâm nhất.

  Trụ sở chính được công nhận là một cơ quan giáo dục đào tạo tiếng Hàn (bao gồm cả bốn trường đại học đầu tiên) của "sinh viên được mời đến Hàn Quốc" do Bộ Giáo dục Hàn Quốc chủ trì. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang dẫn đầu trong việc phổ cập văn hóa và giáo dục tiếng Hàn bằng cách thành lập các trung tâm giáo dục tiếng Hàn trong và ngoài nước.


  원장 염현대
  Trụ sở chính đã mở khóa đào tạo giáo viên tiếng Hàn và đang đào tạo giáo viên tiếng Hàn xuất sắc trong và ngoài nước.Và vì những người mong muốn trở thành giáo viên tiếng Hàn, chúng tôi đang vận hành 'khoa tiếng Hàn' như một ngoại ngữ tại các trường đại học và cao học của trường đại học này để có thể thực hiện nghiên cứu học thuật có hệ thống và chuyên môn.

  Văn hóa Hàn đã trở thành văn hóa của thế giới
  Trung tâm của làn sóng Hàn Quốc. Viện ngôn ngữ tiếng hàn trường đại học Sunmoon sẽ đào tạo giấc mơ nhân tài tương lai.

  Tôi hy vọng bạn sẽ tạo cơ hội trở thành những tài năng trong tương lai thông qua việc trải nghiệm ngành công nghiệp thứ 4, làn sóng văn hóa Hàn và việc học tiếng hàn ở ‘viện ngôn ngữ tiếng hàn trường đại học Sunmoon ’ ở Hàn cùng với mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi sẽ lập kế hoạch cho ước mơ quý báo của các bạn.
  Xin cảm ơn
  Trụ sở chính có truyền thống của cơ quan giáo dục tiếng Hàn thứ năm được thành lập tại Hàn Quốc. Đội ngũ giáo sư có kinh nghiệm phong phú, nhân viên văn phòng hành chính thành thạo ngoại ngữ đang làm việc ,là cơ quan giáo dục tiếng Hàn nổi tiếng với nhiều chương trình giáo dục và giáo trình tiếng Hàn xuất sắc và là một cơ sở giáo dục tiếng Hàn nổi tiếng với các cơ sở hỗ trợ giáo dục mới nhất.

  Chúng tôi đang chuẩn bị các chương trình trải nghiệm văn hóa đa dạng, tư vấn học tập, chương trình giúp đỡ của những người bạn Hàn Quốc, chương trình trải nghiệm công nghiệp lần thứ 4 để giúp học sinh có thể có một sinh hoạt du học thành công và an tâm nhất.

  Trụ sở chính được công nhận là một cơ quan giáo dục đào tạo tiếng Hàn (bao gồm cả bốn trường đại học đầu tiên) của "sinh viên được mời đến Hàn Quốc" do Bộ Giáo dục Hàn Quốc chủ trì. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang dẫn đầu trong việc phổ cập văn hóa và giáo dục tiếng Hàn bằng cách thành lập các trung tâm giáo dục tiếng Hàn trong và ngoài nước.

  Trụ sở chính đã mở khóa đào tạo giáo viên tiếng Hàn và đang đào tạo giáo viên tiếng Hàn xuất sắc trong và ngoài nước.Và vì những người mong muốn trở thành giáo viên tiếng Hàn, chúng tôi đang vận hành 'khoa tiếng Hàn' như một ngoại ngữ tại các trường đại học và cao học của trường đại học này để có thể thực hiện nghiên cứu học thuật có hệ thống và chuyên môn.

  Văn hóa Hàn đã trở thành văn hóa của thế giới
  Trung tâm của làn sóng Hàn Quốc. Viện ngôn ngữ tiếng hàn trường đại học Sunmoon sẽ đào tạo giấc mơ nhân tài tương lai.

  Tôi hy vọng bạn sẽ tạo cơ hội trở thành những tài năng trong tương lai thông qua việc trải nghiệm ngành công nghiệp thứ 4, làn sóng văn hóa Hàn và việc học tiếng hàn ở ‘viện ngôn ngữ tiếng hàn trường đại học Sunmoon ’ ở Hàn cùng với mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi sẽ lập kế hoạch cho ước mơ quý báo của các bạn.

  Xin cảm ơn

   

  원장 염현대

  Viện trưởng viện ngôn ngữ tiếng Hàn, Hyun Dai Youm

전화기아이콘 TEL:+82-41-559-1302~9     FAX:+82-41-559-1310
위치아이콘 KLI, 277, Cheonan-daero, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungnam, 31212
COPYRIGHTⓒ 2023 SUNMOON UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.